Coolxtreme Ltd.

Eden Square - 4th Floor, PO Box 10731, 00100 Nairobi
Kenya